FMN - Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö

Drogtester

FMN Malmö erbjuder fyra (4) olika typer av drogtester. 
Målsättningen är att man dels tidigt ska kunna fastställa om något drogmissbruk förekommer, och dels vara ett verktyg för att hjälpa redan upptäckta missbrukare att komma tillbaka till ett drogfritt liv.

FMN:s drogtester utförs av utbildad personal och analysarbetet av certifierad analyspersonal.

Vi utfärdar även intyg på genomförd drogtestning på begäran.
Provlämnaren måste då ha godkänd legitimation med sig vid provtillfället.

Vi säljer inte drogtester för hemmabruk, utan all testning sker i våra lokaler.

Dessa olika drogtester erbjuder vi:

Alkotest
För att upptäcka alkoholmissbruk används instrument som analyserar utandningsluften på liknande sätt som polisen gör vid misstänkt rattonykterhet. Resultatet lämnas direkt.
Kostnad: 50 kronor

Snabbtest på Multiplatta

Här testar vi på sexton (16) olika reagenser:


Cannabis (Hasch/Marijuana)

Bensodiazepiner (sömnmedel, lugnande/ångestdämpande preparat)

Amfetamin 

Kokain 

Metamfetamin

Opiater (Morfin, Heroin mfl.)
Subutex (Buprenorfin)

Metadon
MDMA (Ecstasy)

Oxycodon
Tramadol
Fentanyl

Metylfenidat (Concerta)
Zolpidem
Ketamin
Mefedron

Testet ger resultat genom negativt eller positivt utslag på några minuter. Provsvar direkt.

Kostnad: 400 kronor

Enbent sticka
Här testas missbruk mot en typ av drog.
Används oftast då man vet vilken narkotika som är aktuell, och vill få ett eventuellt intag bekräftat.

Cannabis (Hash/Marijuana)
Spice (Syntetisk Cannabis)
Tramadol (Starkt smärtstillande och receptbelagd medicin)
Bensodiazepin
Kokain

Resultat ges efter några minuter och ger antingen negativt eller positivt utslag.
Kostnad: 100 kronor/sticka

Verifiering
Verifiering är den mest exakta provtypen, där man utläser halterna av de enskilda substanserna.
Provet analyseras i en särskild analysmaskin på ett ackrediterat laboratorium (Laboratoriet för Klinisk Kemi i Trollhättan) och man ser den exakta mängd narkotika som klienten har. 

Man kan exempelvis testa:

Cannabis (Hash/Marijuana)

Amfetamin

Opiater (heroin, morfin)

Bensodiazepiner (sömnmedel, lugnande/ångestdämpande preparat)

Kokain
Khat
men även läkemedel som exempelvis Concerta och Ritalin.

För mer information om dessa tester, var god kontakta oss.

Svar på prov lämnade för verifiering/laboratorieanalys lämnas oftast inom 7 arbetsdagar Kostnad: 400 kronor

 

Provtagning
All provtagning, förutom alkotesten, är baserade på urinprov.

Dessa går till så att klienten kommer till FMN och lämnar ett urinprov på plats.

Provlämningen övervakas i regel av FMN-personal och detta för att ingen manipulering ska kunna ske.
Vid privata prov har man möjlighet att bestämma om provet skall ske utan övervakning, men detta innebär att vi på FMN inte kan utfärda ett eventuellt intyg på testresultatet samtidigt som manipulering är möjlig.

Antal droger kan ibland utökas vid behov och FMN håller sig ständigt uppdaterad avseende utvecklingen inom drogtestområdet.

 

niek air max air max 90 Billiga nike air max air max 90 nike air max 90 nike air max 90 Ralph lauren rea Ralph lauren rea nike free run 5.0 nike free run nike free 5.0 dam nike free 5.0 oakleys oakley goggles oakleys oakleys air max 90 dam nike air max 90 nike air max 90 niek air max nike air max 90 nike free 5.0 nike free run 3 nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run 5.0 dam