Frågor och svar

Här har vi försökt att sammanställa de vanligaste frågorna,och svaren som vi får hos oss på FMN. Hittar du inte svaret på din fråga, eller vill ha mer information - så tveka inte att kontakta oss.

Vilken drog är farligast?
Alla droger är farliga. Det går inte att rangordna dessa inbördes.
Droger är inte farliga för att de är förbjudna - De är förbjudna därför att de är farliga.  

Man pratar ibland om lätta och tunga droger. Vilka är lätta?
Det finns inga lätta och tunga droger. Det finns bara droger.
Alla droger skapar ett beroende och som alltid påverkar missbrukaren, såväl som dennes anhöriga, negativt.

Varför blir man beroende?
Narkotika skapar ofta ett välbefinnande till en början och drogruset har ett inlärningsvärde, vilket innebär man blir snabbt förtjust i upplevelsen och längtar tillbaka till den.

Vad är narkotika?
Det är ett, eller flera ämnen, som antingen bedövar eller piggar upp, och som ger direkt påverkan på hjärnan.

Inom juridiken syftar narkotika på de substanser som narkotikaklassats av de olika ländernas myndigheter (i Sverige; Läkemedelsverket) och narkotikabegreppet kan därför skilja sig från land till land.

Men är narkotika alltid farligt?
Narkotika skapar alltid beroende, vilket i sig självt ger skador på antingen kort eller lång tid. Skadeverkningarna, såväl fysiologiska som psykologiska och sociala ser olika ut beroende på typ av narkotika och individen som missbrukar.
Man kan alltså aldrig veta vem som får allvarliga skador redan första gången man provar på narkotika.

Hur ser eller upptäcker man att någon använder narkotika?
Det finns väldigt många olika tecken på ett narkotikamissbruk och de är inte alltid så lätta att upptäcka.
Vi brukar hävda att det allra viktigaste tecknet är din egen magkänsla.
Detta innebär att; om du känner att någonting inte står rätt till - så gör det med stor säkerhet inte det heller!

Några andra vanliga tecken är om ditt barn/anhörig ändras från att vara en trevlig prick till att plötsligt vara en otrevlig sådan - förändringar i humöret. 
Andra tecken kan vara; ovanligt hög frånvaro i skolan, det försvinner pengar och/eller saker ur hemmet.

Man kanske ber om pengar ofta, slöhet och nedstämdhet, röda ögonvitor, konstig blick, ostadiga händer, ofta återkommande snuva och täppthet i näsan.  

Kolla vilka kamrater som ditt barn umgås med, håll kontakt med deras föräldrar. Var uppmärksam på skolk, lögner och att ditt barn alltid är på väg ut - utan att vilja tala om vart. 

Tecknen kan alltså vara många och kanske inte alltid så lätta att identifiera, men lita alltid till din egen magkänsla!

Tänk om jag tar fel, och anklagar mitt barn att missbruka
narkotika och så är det fel?
Lita på vad du känner.
Att låta sitt barn drogtesta sig är inte detsamma som att anklaga det för att ta droger, det är ett sätt att visa att man bryr sig om som förälder!
Skulle du ha fel – så be om ursäkt till ditt barn.
Det är alltid bättre det, än att låta känslan gå förbi och att ett år senare få kvittens på att ditt barn missbrukar. 
Att reagera är att bry sig om!
 

Vad gör jag om jag har en misstanke men han/hon nekar?
Ta en drogtest, alltid!
Antingen åker du med ditt barn till FMN och låter personalen utföra ett övervakat drogtest,eller så säger du till ditt barn att lämna urinprov i en burk eller liknande hemma och så tar du med provet till FMN för drogtest.

Prov bör alltid tas i så nära anslutning till den tidpunkt då misstanke om intag skett.
Misstänker du exempelvis att ditt barn fått i sig narkotika på en lördagskväll, så vänta inte med att göra testet till på måndagen.

Ta provet hemma och förvara det i en diskad burk (behöver inte vara steril) i kylen tills dess att du kan testa det hos oss på måndagen.
Provet kan sparas i upp till en vecka i kylen innan testning.

Det händer att ungdomar, som sista utväg, säger att de gärna genomför ett drogtest och då hoppas att föräldern inte skall genomföra testet.
Om du bestämt dig för att testa ditt barn, så genomför alltid testningen.

Kan man köpa test av er?
Vi säljer inte våra tester, utan testningen sker alltid hos oss av utbildad personal.

Det finns tester att köpa på Internet, men dessa är av skiftande kvalité och ger inte alltid ett riktigt testresultat.

Vissa tester är dessutom svåra att tolka, vilket vår personal är utbildade att göra på ett korrekt sätt.

Hur går en provtagning till? 
På FMN sker provtagning enligt Socialstyrelsens riktlinjer för provlämning för drogtester.

Detta innebär att provlämnaren, om denne är man, skall tvätta händerna innan provlämning.
Därefter sker provlämning genom att provlämnaren urinerar i ett kärl på en vanlig toalett.
Samtidigt övervakas provlämningen av personal från FMN genom att denne står utanför toaletten och kontrollerar provlämnaren genom speglar som sitter uppsatta på toaletten för att förhindra manipulation av testet.
Sedan testas provet genom vald metod.

Får man vara anonym?
Vid provtagning på privat initiativ får man vara anonym.

Vi begär endast identitet om man som provlämnare vill ha ett skriftligt intyg på provresultatet.
Inga personuppgifter sparas av FMN vid privat provtagning.

Vid provtagning som sker på uppmaning av Socialtjänst eller annan huvudman sparas personuppgifter endast intill dess att fakturering skett.

Får man besked direkt då?
Om vi utför en snabbtest får du svaret inom några minuter. Snabbtest anger bara om det finns/inte finns narkotika i provet, inte hur mycket eller när det intogs.

Om du fått tidigare bekräftat att han/hon använder narkotika kan du ta ett prov där du ser ett  värde på den enskilda substanser– hur mycket av narkotikan som finns i kroppen. Ett sådant prov har vi svar på inom ca en vecka.

Vad gör jag om det visar sig vara positivt? 
Det är alltid bra att söka hjälp i denna situation. 
Du kan du få stöd och råd via samtal med våra rådgivare på FMN. 
Vi vet vad du går igenom och kan stötta och hjälpa dig att agera klokt. 
Be om att få en tid för rådgivande samtal så fort som möjligt.
All rådgivning hos FMN sker under tystnadsplikt och du kan vara anonym om du så önskar.
Det bästa är oftast även att kontakta socialtjänsten för hjälp.

Om mitt barn är över 18 år, då kan jag ju inte göra något, för han/hon är ju myndig?
Du kan alltid göra något.
Om ditt barn bor hemma hos dig, då är det faktiskt du som bestämmer!
Du avgör vilka regler som gäller i ditt hem och en av reglerna är då givetvis att vara drogfri.
Tydliga och klara regler måste gälla. Prata med ditt barn om att söka hjälp. 

Vad kan jag göra för att hindra att mitt barn kommer i kontakt med knark?
Det är näst intill omöjligt.
Det handlar inte om ditt barn kommer i kontakt med narkotika, utan det handlar om när ditt barn kommer i kontakt med narkotika!
Narkotika finns överallt, i storstaden, såväl som på landsbygden.

Våra barn och ungdomar vet mycket mer om droger än vad vi själva vet, och vad vi tror att dom vet. Du som förälder bör vara extra uppmärksam, kanske kolla vilka webbsidor som de går in på via datorn.
Prata med dina barn om narkotika och framför allt, om familjens inställning till droger.

"Barn och ungdomar till föräldrar som inte ger dom stöd, i skolan och på fritiden, där är det väl lättare att de tar till droger för att fly bort? Man måste ju bry sig om sitt barn!"
Narkotikamissbrukare finns i alla samhällsklasser och är inget isolerat storstadsproblem. 
De flesta föräldrar älskar sitt barn över allt annat, men tyvärr är det inte en garanti för att de skall hålla sig ifrån narkotika.
Mycket annat i ditt barns omgivning påverkar ditt barn, såsom; kamrater, grupptryck, media med mera.
Är tillgången på narkotika stor, då är en del ofta väldigt billigt.

Tecknen på ett missbruk är många och man kan aldrig vara helt säker på att tecknen betyder att ditt barn missbrukar narkotika.
Gå på magkänslan, det är du som känner ditt barn bäst och därför också känner att något är fel. 

Är du osäker, och behöver prata? Tveka inte att ringa FMN, vi har stor kunskap och erfarenhet om detta.  

"Kan man testa för Spice?"
Sedan 121120 kan vi på FMN testa för Spice (syntetisk Cannabis) på ett såkallat snabbtest.
Testet kontrollerar ett tiotal olika sorters Spice och kostar 100 kronor.

niek air max air max 90 Billiga nike air max air max 90 nike air max 90 nike air max 90 Ralph lauren rea Ralph lauren rea nike free run 5.0 nike free run nike free 5.0 dam nike free 5.0 oakleys oakley goggles oakleys oakleys air max 90 dam nike air max 90 nike air max 90 niek air max nike air max 90 nike free 5.0 nike free run 3 nike free run 3 nike free run 5.0 nike free run 5.0 dam