Tullen informerar på FMN 5 mars

Måndagen den 5 mars får FMN besök av Tullen för information. Mika P. (Stf Gruppchef) samt Kattis T-L. (Tullinspektör) som båda tjänstgör på gränsskyddet i en grässkyddsgrupp/resursgrupp kommer att informera allmänt om Tullens arbete och även lite mer detaljerat om något större beslag som redan är avgjort i domstol. Missa inte denna unika chans att…