Ny förbättrad provtagning på snabbtest!

Nya förbättrade provtagningar – men utan prisjustering! Från och med Idag 15 februari 2021 förbättrar vi provtagningen ytterligare på FMN Malmö. Vi behåller våra öppettider som tidigare, men förändrar provtagningen enligt följande: Multiplatta/Snabbtest Multiplattan utökas med ytterligare tre preparat (nu totalt 20) och kostnaden för testet blir oförändrat 500 kronor/test. Nya preparat som testet utökas…